Senior woman studio portrait

Katy Bailey

Senior Woman with New Dentures Smiling